İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Epöztürk
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı , Göğüs Hastalıkları Uzmanı

/

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ersoy
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı , İç Hastalıkları Uzmanı

/